Cảm biến tiệm cận TJN08-02PO, TJN08-02PC, TJN08-02NO, TJN08-02NC

Mã hàng: 

  • TJN08-02PO
  • TJN08-02PC
  • TJN08-02NO
  • TJN08-02NC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng