Cảm biến tiệm cận TJF18-05PO, TJF18-05PC, TJF18-05NO, TJF18-05NC

Mã hàng:

  • TJF18-05PO
  • TJF18-05PC
  • TJF18-05NO
  • TJF18-05NC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng