Cảm biến tiệm cận TJF12-02PO, TJF12-02PC, TJF12-02NO, TJF12-02NC

Mã hàng:

  • TJF12-02PO
  • TJF12-02PC
  • TJF12-02NO
  • TJF12-02NC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng