Cảm biến tiệm cận TH43-20PO, TH43-20PC, TH43-20NO, TH43-20NC

Mã hàng:

  • TH43-20PO
  • TH43-20PC
  • TH43-20NO
  • TH43-20NC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng