Cảm biến tiệm cận TH21-20PO, TH21-20PC, TH21-20NO, TH21-20NC

Mã hàng:

  • TH21-20PO
  • TH21-20PC
  • TH21-20NO
  • TH21-20NC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng