Cảm biến siêu âm MQ20-30PO, MQ20-30PC, MQ20-30NO, MQ20-30NC

Mã hàng: 

  • MQ20-30PO
  • MQ20-30PC
  • MQ20-30NO
  • MQ20-30NC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng