Cảm biến quang PTV-D60N, PTV-D60P

Mã hàng:

  • PTV-D60N
  • PTV-D60P

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng