CẢm biến quang PSM18-D40PR, PSM18-D40PO, PSM18-D40PC, PSM18-D40NR, PSM18-D40NO, PSM18-D40NC

Mã hàng: 

  • PSM18-D40PR
  • PSM18-D40PO
  • PSM18-D40PC
  • PSM18-D40NR
  • PSM18-D40NO
  • PSM18-D40NC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng