Cảm biến quang PSM18-D10PR, PSM18-D10PO, PSM18-D10PC, PSM18-D10NR, PSM18-D10NO, PSM18-D10NC

Mã hàng:

  • PSM18-D10PR
  • PSM18-D10PO
  • PSM18-D10PC
  • PSM18-D10NR
  • PSM18-D10NO
  • PSM18-D10NC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng