Cảm biến quang PM18-TM20PR, PM18-TM20PO, PM18-TM20PC, PM18-TM20NR, PM18-TM20NO, PM18-TM20NC

Mã hàng:

  • PM18-TM20PR
  • PM18-TM20PO
  • PM18-TM20PC
  • PM18-TM20NR
  • PM18-TM20NO
  • PM18-TM20NC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng