Cảm biến quang PM18-TM10PR, PM18-TM10PO, PM18-TM10PC, PM18-TM10NR, PM18-TM10NO, PM18-TM10NC

Mã hàng:

  • PM18-TM10PR
  • PM18-TM10PO
  • PM18-TM10PC
  • PM18-TM10NR
  • PM18-TM10NO
  • PM18-TM10NC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng