Cảm biến quang PM18-D40PR, PM18-D40PO, PM18-D40PC, PM18-D40NR, PM18-D40NO, PM18-D40NC

Mã hàng:

  • PM18-D40PR
  • PM18-D40PO
  • PM18-D40PC
  • PM18-D40NR
  • PM18-D40NO
  • PM18-D40NC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng