Cảm biến quang PM18-D10PR, PM18-D10PO, PM18-D10PC, PM18-D10NR, PM18-D10NO, PM18-D10NC

Mã hàng:

  • PM18-D10PR
  • PM18-D10PO
  • PM18-D10PC
  • PM18-D10NR
  • PM18-D10NO
  • PM18-D10NC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng