Cảm biến quang PTV-X07P, PTV-X07N

Mã hàng: 

  • PTV-X07P
  • PTV-X07N

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng