Cảm biến quang PTV-T500P, PTV-T500N

Mã hàng: 

  • PTV-T500P
  • PTV-T500N

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng