Cảm biến quang PTV-D30P, PTV-D30N

Mã hàng:

  • PTV-D30P
  • PTV-D30N

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng