Cảm biến phát hiện vật thể trong suốt EST-200N,EST-X200N

Mã hàng:

  • Cảm biến meijidenki (akusense) EST-200N
  • Cảm biến meijidenki (akusense) EST-X200N
  • Cảm biến meijidenki (akusense) EST-200P
  • Cảm biến meijidenki (akusense) EST-X200P

Xuất sứ: China

Tình trạng hàng: Còn hàng