Cảm biến kim loại MR-F1, MR-F1-LED, MR-F1-B, MR-F1-B-LED

Mã hàng: 

  • MR-F1
  • MR-F1-LED
  • MR-F1-B
  • MR-F1-B-LED

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng