Cảm biến điện dung CRN30-30PC, CRN30-30NC, CRN30-30PO, CRN30-30NC

Mã hàng: 

  • CRN30-30PC
  • CRN30-30NC
  • CRN30-30PO
  • CRN30-30NO

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng