Cảm biến điện dùng CRF18-08PC, CRF18-08NC, CRF18-08NO, CRF18-08PO

Mã hàng: 

  • CRF18-08PC
  • CRF18-08NC
  • CRF18-08NO
  • CRF18-08PO

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng