Cảm biến điên dung CRF12-03PO, CRF12-03NC, CRF12-03NO, CRF12-03PC

Mã hàng: 

  • CRF12-03PO
  • CRF12-03NC
  • CRF12-03NO
  • CRF12-03PC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng