Cảm biến điện dung CQ07-10PO, CQ07-10NC, CQ07-07PO, CQ07-07NC, CQ07-06NO, CQ07-05NO

Mã hàng:

  • CQ07-10PO
  • CQ07-10NC
  • CQ07-07PO
  • CQ07-07NC
  • CQ07-06NO
  • CQ07-05NO

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng