Cảm biến điện dung CKN18-15NC, CKN18-15NO, CKN18-15PO, CKN18-15PC

Mã hàng: 

  • CKN18-15NC
  • CKN18-15NO
  • CKN18-15PO
  • CKN18-15PC

Xuất sứ: MEIJIDENKI (AKUSENSE)

Tình trạng hàng: Còn hàng