Bánh xe giảm sốc footmaster GDSP-150 và GDSP-200

Mã hàng:

  • GDSP-150-ASF/ARF/BSF/BRF-MUD
  • GDSP-150-PEU-ASF/ARF/BSF/BRF -MUD
  • GDSP-200-ASF/ARF/BSF/BRF-MUD
  • GDSP-200-PEU-ASF/ARF/BSF/BRF-MUD

Xuất sứ: Korea

Tình trạng hàng: Còn hàng