Đầu nối khí là gì?

Đầu nối khí (#fitting) là chi tiết dùng để gắn kết các bộ phận thiết bị cơ cấu chấp hành riêng biệt với nhau thành một hệ thống hoàn chỉnh. Đầu nối khí nén thường có cấu tạo đơn giản nhưng lại mang tới rất nhiều công dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật.  Đầu nối […]